Pozvánka na Valnou hromadu 14. května 2019
22.04.2019

Zveme všechny členy klubu na Valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 14.5.2019 v 18,30 hod. Pozvánka a program Pozvánka na VH

Těšíme se na Vaši účast, jakož i našich trenérů a hostů.

Za výbor klubu 

Ing. Roman Šolc, předseda